4:01 sáng | 12 Tháng Sáu, 2017
Loading...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 7/2017

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 10/6/2017 đã có lịch cấp chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 7/2017 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 22/12/2010 Đứng yên
F2A 08/09/2015 Tăng 3 tuần
F2B 01/11/2010 Tăng 1 tuần
F3 08/07/2005 Tăng 1 tuần
F4 08/05/2004 Đứng yên

Như vậy lịch chiếu khán di dân tháng 7/2017 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều, nhiều nhất là diện F2A tăng 3 tuần  trong tháng so với tháng trước và diện F4 đã đứng yên 3 tháng liên tiếp.

Chú thích:

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân
– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân
– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ
– Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực

Nguồn: ditru.com.vn

(Visited 518 times, 1 visits today)