6:03 chiều | 22 Tháng Sáu, 2016
Loading...

Các từ tiếng lóng tiếng Anh mà teen Mỹ hay dùng

Beat eat = Đi chỗ khác chơi | Big shot = Nhân vật quan trọng …
(Visited 183 times, 1 visits today)